Məhsulların kataloqu

Məxfilik

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR ·

1.1. İstifadəçinin saytdan istifadəsi bu Məxfilik Siyasətinin və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtlərinin qəbul edilməsi deməkdir. ·

1.2. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır. ·

1.3. Bu Məxfilik Siyasəti yalnız bu sayta aiddir. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin saytda mövcud olan bağlantıları tıklaya biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır. ·

1.4. Sayt rəhbərliyi Sayt İstifadəçisi tərəfindən verilən fərdi məlumatların doğruluğunu təsdiqləmir.

2. GİZLİLİK SİYASƏTİNİN MÖVZUSU

· 2.1. Bu Məxfilik Siyasəti Sayt Administrasiyasının İstifadəçinin Site Administrasiyasının tələbi ilə təqdim etdiyi şəxsi məlumatların məxfiliyini açıqlamamaq və qorumaq üçün bir rejim təmin etmə öhdəliklərini müəyyənləşdirir.

· 2.2. Bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində işlənməyə icazə verilən fərdi məlumatlar İstifadəçi tərəfindən veb saytdakı qeydiyyat forması doldurularaq təmin edilir.

3. ŞƏXSİ İSTİFADƏÇİ MƏLUMATLARININ MƏQSƏDİ
· 3.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Sayt Administrasiyası tərəfindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər: · 3.1.1. Sifariş üçün istifadəçi identifikasiyası. · 3.1.2. İstifadəçinin Saytın fərdiləşdirilmiş mənbələrinə girişinin təmin edilməsi. · 3.1.3. Saytın istifadəsi, xidmətlərin göstərilməsi, İstifadəçidən istək və müraciətlərin işlənməsi ilə bağlı bildirişlər, sorğuların göndərilməsi də daxil olmaqla İstifadəçi ilə geribildirim yaratmaq. · 3.1.4. Təhlükəsizliyi təmin etmək, saxtakarlığın qarşısını almaq üçün İstifadəçinin yerini müəyyənləşdirmək.

· 3.1.5. İstifadəçi tərəfindən verilən fərdi məlumatların düzgünlüyünün və tamlığının təsdiqlənməsi. · 3.1.6. Sifarişin vəziyyəti barədə Sayt İstifadəçisinin bildirişləri. · 3.1.7. Saytın istifadəsi ilə bağlı problemlər olduqda istifadəçiyə effektiv müştəri və texniki dəstək təqdim etmək. · 3.1.8. Saytın adından və ya saytın tərəfdaşları adından İstifadəçiyə onun razılığı, məhsul yeniləmələri, xüsusi təkliflər, qiymət məlumatları, bülletenlər və digər məlumatların verilməsi.

· 3.1.9. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi. · 3.1.10. Məhsullar, yeniləmələr və xidmətlər almaq üçün istifadəçiyə tərəfdaşların saytlarına və ya xidmətlərinə giriş təmin etmək. 4. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ · 4.1. İstifadəçi borcludur: · 4.1.1. Saytdan istifadə üçün zəruri olan şəxsi məlumatlar haqqında məlumat verin. · 4.1.2. Bu məlumatlarda dəyişiklik olduğu təqdirdə fərdi məlumatlar haqqında verilən məlumatları yeniləyin, əlavə edin.

4.2. Sayt rəhbərliyi: · 4.2.1. Alınan məlumatları yalnız bu Məxfilik Siyasətinin 3-cü bəndində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edin. 4.2.2. Gizli məlumatların gizli saxlanılmasını, İstifadəçinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan açıqlanmamasını, habelə İstifadəçinin ötürülən şəxsi məlumatlarını satmamağı, mübadilə etməməsini və digər mümkün yollarla açıqlamamasını təmin edin.

4.2.3. Mövcud ticarət əməliyyatlarında bu tip məlumatları qorumaq üçün istifadə olunan prosedura uyğun olaraq İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün tədbirlər alın. 4.2.4. İstifadəçi və ya onun qanuni nümayəndəsi və ya fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqanın müraciət etdiyi və ya yoxlama müddəti tələb etdiyi andan etibarən müvafiq İstifadəçi ilə əlaqəli fərdi məlumatların qarşısını almaq, qeyri-dəqiq fərdi məlumatların aşkarlanması və ya qanunsuz hərəkətlərin olması halında. 5. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ
     

5.1. Öhdəliklərini yerinə yetirməyən sayt rəhbərliyi, istifadəçinin şəxsi məlumatların qanunsuz istifadəsi ilə əlaqədar vurduğu zərərlərə görə, Ukrayna qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır. 

5.2. Gizli məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında, sayt rəhbərliyi bu məxfi məlumatlara cavabdeh deyil: · 5.2.1. İtkin düşmədən və ya açıqlanmadan əvvəl ictimai məkana çevrildi.

5.2.2. Sayt rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmədən əvvəl üçüncü bir şəxsdən alındı. 

5.2.3. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanmışdır.

6. Mübahisələrin həlli

· 6.1. Saytın İstifadəçisi ilə Saytın İdarəçiliyi arasındakı münasibətdən irəli gələn mübahisələrə dair bir iddia ilə məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl bir iddia təqdim etmək məcburidir (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif).

· 6.2. İddia alıcısı, tələbin alındığı tarixdən etibarən 30 təqvim günü ərzində iddiaçıya tələbə baxılmasının nəticələri barədə yazılı şəkildə tələbi bildirir.

6.3. Bir razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə Ukraynanın mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə orqanına göndəriləcəkdir.

· 6.4. Ukraynanın mövcud qanunvericiliyi bu Məxfilik Siyasətinə və İstifadəçi ilə Sayt Administrasiyası arasındakı münasibətlərə tətbiq olunur.
 
7. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

7.1. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətində dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

7.2. Yeni Məxfilik Siyasəti, İnternet mağazasının Veb saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir, əgər Siyasətin yeni nəşrində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa


100% keyfiyyətin zəmanəti
100% keyfiyyətin zəmanəti
14 gün geri qaytarılma müddəti
14 gün geri qaytarılma müddəti
Çatdırılma xidməti
Çatdırılma xidməti
Mağazadan şəxsən götürmək imkanı
Mağazadan şəxsən götürmək imkanı